9. Tawhîds tre sorter

Dessa är Tawhîds tre sorter:

1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Denna sort förnekar i princip ingen.

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Denna sort förnekar de flesta och bekräftas enbart av sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) anhängare. Han (ta´âlâ) sade:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ

Om du vill göra flertalet av jordens invånare till viljes, kommer de att leda dig bort från Allâhs väg.”1

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

”Och de flesta av dem tror inte på Allâh utan att de är avgudadyrkare.”2

Bara sändebudens anhängare bekräftar som sagt Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Alla samfunds troende vill säga. De bekräftade Tawhîd-ul-Ulûhiyyah medan avgudadyrkarna alltid och överallt har valt att avfärda den.

3 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar Allâhs namn och egenskaper. Samtidigt har de förvrängts och tolkats av Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras trosfränder. Vissa av dem dementerade dem helt och fullt, andra delvis. Det viktiga är att vi vet hur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror i ämnet.

16:116

212:106