9. Tålamod med barns död

Imâm Muhammad bin ´Abdillâh bin Nâsir-id-Dîn ad-Dimashqî (d. 842)

Bard-ul-Akbâd ´inda Faqd-il-Awlâd, sid. 50-55

I den långa hadithen berättar ´Abdur-Rahmân bin Samurah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Igår natt hade jag en underlig dröm… Och jag såg en man, från mitt samfund, vars våg vägde lätt. Då kom hans barn, som dog i tidig ålder, och tyngde hans våg.”1

Khallâd bin Mansûr al-Wâsitî sade: Dâwûd bin Abî Hind berättade för oss:

“Jag drömnde hur det verkade som att Domedagen infallit och människorna kallades till räkenskap. Jag fördes till Vågen. Mina goda handlingar lades i en vågskål och mina synder i en annan vågskål, varpå synderna vägde tyngre än de goda handlingarna. Medan jag befann mig i sorg, fick jag något likt en vit näsduk eller duk som lades på mina goda handlingar, så att de vägde tyngre. Det sades: “Vet du vad detta är?” Jag sade: “Nej.” Ett missfall som du hade.” Jag sade: “Jag hade en liten dotter som dog.” Det sades: “Det är inte ditt, ty du ville at hon skulle dö.”

Dâwûd bin Abî Hind såg Anas bin Mâlik. Han var en av samfundets stormän, fastade dagligen och var lydig mot Allâh. Han dog 140.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Ingen muslim förlorar tre barn och sedan vidrörs av Elden, utan att det upplevs som att efterleva en svordom bara för sakens skull.”2

Den rapporteras också av at-Tirmidhî och an-Nasâ’î. at-Tirmidhî sade:

“Detsamma återberättas av ´Umar, Mu´âdh, Ka´b bin Mâlik, ´Utbah bin ´Abd, Umm Sulaym, Djâbir, Anas, Abû Dharr, Ibn Mas´ûd, Abû Tha´labah al-Ashdja´î, Ibn ´Abbâs, ´Uqbah bin ´Âmir, Abû Sa´îd och Qurrah bin Iyâs al-Muzanî (radhiya Allâhu ´anhum).”

Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”En kvinna kom med ett barn och sade: ”Be Allâh för det, Allâhs profet! Jag har redan begravt tre stycken.” Han sade: ”Har du redan begravt tre stycken?” Hon svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Du har tagit ett mycket starkt skydd mot Elden.”3

´Alî bin ´Ayyâsh sade: Hafs berättade för oss: ´Âsim berättade för oss, från Abû Razîn, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns inte två muslimer som förlorar tre barn, utan att de kommer att vara en vägg mellan dem och Elden.”

´Utbah bin ´Abd as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

“Det finns inte en man som förlorar tre barn i omyndig ålder, utan att de möter honom från paradisets åtta portar; han får inträda genom vilken han än vill.”4

Rapporterad av Ibn Mâdjah och at-Tabarânî i “al-Mu´djam al-Kabîr”.

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte två muslimer som förlorar tre barn i omyndig ålder, utan att Allâh för in dem och deras föräldrar i paradiset. De kommer att stå utanför en av paradisets portar, varvid det sägs till dem: ”Träd in i paradiset!” Då säger de: ”Först när våra föräldrar kommer.” Detta kommer att sägas till dem tre gånger och de kommer att svara samma sak. Då sägs det till dem: ”Träd ni och era föräldrar in i paradiset till följd av Allâhs favör och Hans nåd!”5

1Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (2086).

2al-Bukhârî (1251) och (6656), Muslim (2632), Ahmad (7264), at-Tirmidhî (1060), an-Nasâ’î (4/25) och Ibn Mâdjah (1603).

3Muslim (2636).

4Ibn Mâdjah (1604) och at-Tabarânî (17/119) och (17/125). God enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (1313).

5an-Nasâ’î (4/25) och Abû Ya´lâ (6079).