9. Syftet med Hizbiyyûns styrelse för mänskliga rättigheter i Saudiarabien

Det tionde beviset är att de stödde den sedan en lång tid tillbaka Hizb-ut-Tahrîr-medlemmen Muhammad al-Mas´arî och hans falska och syndiga styrelse. De trodde på hans lögn och stödde hans falskhet. Vissa till och med offentliggjorde sina namn i styrelsen ändock de visste att rättvisa råder i landet på ett sätt som saknar motstycke i andra länder. Landet styrs av Sharî´ah-domstolar och högsta domstolen under kungens, kronprinsarnas och inrikesministerns uppsyn. De tar emot medborgarnas klagomål och ger order om att de skall behandlas rättvist i enlighet med Sharî´ah.

Men de så kallade nutidskunniga och deras sympatisörer drivs av en frestelse. De vill att landet skall framstå som inkapabelt till att vara rättvist så att al-Mas´arîs styrelse skall upprätthålla rättvisan. Jag svär vid Allâh att det hela är inget annat än orättvisa, lögn, osanning och avsaknad verklighetsuppfattning.

Ägna en tanke åt deras agenda! Deras agenda är att medborgarna skall förlora förtroendet för landet så att det blir lätt att störta det. Allt detta är frukterna av den Takfîrî-metodik som de har antagit sedan tidigare.