9. Sunnah skall inte jämföras med något

Imâm Ahmad (rahimahullâh) sade:

”Den skall inte jämföras med något annat.”

När du får reda på ett bevis skall du underkasta dig:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”

Om en person nämner ett autentiskt eller bekräftat bevis för dig skall du inte leta efter undanflykter och göra jämförelser. Abû Hurayrah återberättade hadîthen:

”Den som äter något kokt är ålagd att två sig.”

Då sade en följeslagare till honom: ”Skall jag två mig för uppvärmt vatten?” Abû Hurayrah svarade: ”Min brorson! När jag berättar för dig en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så skall du inte jämföra den med något.”1

Det vill säga att du skall underkasta dig. Det är en principfråga.

1Ibn Mâdjah (22).