9. Sunnah är Allâhs sändebuds rapporteringar

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att Sunnah är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar. Sunnah förklarar och klargör Qur’ânen.”

FÖRKLARING

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar syftar på alla uttalanden, handlingar och godkännanden som har framförts från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

”Sunnah förklarar och klargör Qur’ânen.”

Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”1

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

”Det är Han som har sänt ett sändebud till de olärda ur deras egna led för att framföra Hans budskap till dem och [lära] dem renhet och undervisa dem i Skriften och visdom – de hade förut helt uppenbart gått vilse.”2

Skriften är Qur’ânen och visdomen är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har förvisso fått Qur’ânen tillsammans med dess motsvarighet.”3

Allah (subhânahu wa ta´âlâ) befallde Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att klargöra Skriften för människorna. Exempelvis befalldes bönen generellt medan Sunnah klargjorde dess antal, tider, plikter, rekommendationer, obligatoriska rening med mera. Detsamma gäller allmosan.

116:44

262:2

3Ahmad (4/130) och Abû Dâwûd (4604). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (163).