9. Sittningar med syndare är sjukdom

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 19-20

71 – Duhaym underrättade oss: al-Walîd bin Muslim underrättade oss, från al-Awzâ´î, från az-Zuhrî, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man horar inte under tiden som han är troende, och han stjäl inte under tiden som han är troende.”1

al-Awzâ´î sade:

Jag frågade az-Zuhrî: ”Vad är det för hadith, Abû Bakr?” Han sade: ”Budskapet kom från Allâh, framförandet ankom Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och oss ankommer underkastelse.”

72 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Usâmah underrättade oss: al-´Alâ’ bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss:

”En beduin kom till oss och sade: ”Jag utvandrade till Kufa och träffade Suwayd bin Ghaflah, som sade: ”Jag önskar att jag hade en vacker kvinna, något att leva på och en bostad här i utkanterna.”

73 – Ibn Abî ´Umar underrättade oss: Sufyân underrättade oss:

”Raqabah blev frågad om en sak och sade: ”Fram till gryningen.” Ibn-ul-Mas´ûdî sade: ”Vad säger du om gryningen inte infaller till midnatt?” Han sade: ”Håll dig till tystnaden, min brorson!”

74 – Abû Bakr underrättade oss: ´Alî bin Hafs underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Khubayb bin ´Abdir-Rahmân, från Hafs bin ´Âsim, från Abû Hurayrah, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att en person berättar allt han hör räcker som synd.”2

75 – Abû Bakr underrättade oss: Ibn Mahdî underrättade oss, från Sufyân, från Abû Ishâq, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh, som sade:

”Att en person berättar allt han hör räcker som lögn.”

76 – Abû Bakr underrättade oss: Yazîd bin Hârûn underrättade oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Abû Dja´far al-Khatmî, som berättade att hans farfar ´Umayr bin Habîb kommenderade sina söner:

”Akta er för att sitta med syndare. Sittningar med syndare är sjukdom.”

77 – al-Hûtî underrättade oss: Yahyâ bin Sâlih underrättade oss, från ´Abdul-Malik bin Mudrik al-Kalâ´î, från sin fader, från Abûd-Dardâ’, som sade:

”Till en mans förståelse hör att han går, går in och går ut med de lärde.”

78 – Ibn Numayr underrättade oss: Abû Mu´âwiyah och Ibn Fudhayl underrättade oss: al-A´mash underrättade oss, från ´Umârah, från Abûl-Ahwas, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vänj er vid godhet. Godhet görs av vana.”

1al-Bukhârî (2475) och Muslim (57).

2Muslim (5) och Abû Dâwûd (4992).