9. Sann gryning, osann gryning

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 18

Fråga: Finns det två gryningar, en sann och en osann? Vilka är i så fall deras kännetecken?

Svar: Den osanna gryningen är vågrätt, sträcker sig från öst till väst och kallas för zodiakalljuset. Den sanna gryningen tar plats därefter och sträcker sig lodrätt. Dess ljus tilltar med tiden till skillnad från den osanna gryningen. Den osanna gryningen är vågrätt, täcks av ett mörkt skikt och avtar efter en kort stund.