9. Så viktig är namngivningen

Barnets namn definierar det och utmärker det på ett som passar dess ädelhet i form av en muslimsk människa. Därför är de lärda enade om att det är obligatoriskt för ett barn att ha ett namn1. Utan namn förblir barnet okänt och ett i mängden. Namnet begränsar barnet och definierar det.

Titta hur Muhaddithûn handlar när de hittar en person i berättarkedjan vars namn är oklart; de klassificerar den som svag till dess att namnet klargörs.

Om fadern opponerar sig detta faktum och låter bli att ge barnet ett namn som stämmer överens med Sharî´ah och det arabiska språket, så kommer det valet att orsaka en konflikt mellan barnets ädelhet i form av en muslimsk människa och det dåliga valet. På så sätt vet vi hur viktigt namnet är och varför det förknippas med självklarheter.

Namnet är det första barnet får när det föds.

Namnet är det första barnet särskiljs med bland alla andra.

Namnet är det första fadern ger barnet, vilket tyder på ett arv och en kontinuitet.

Namnet är det första steget barnet tar för att bli inskrivet i samfundet.

Detta bevisar hur viktigt ett namn är.

1Marâtib-ul-Idjmâ´, sid. 154, av Ibn Hazm.