9. Passerande faktorer som bryter bönen

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

”Följande bryter en mans bön om han inte ber mot något som en sadels ryggstöd; en (menstruerande1) kvinna, en åsna och en svart hund.” Abû Dharr sade: ”Allâhs sändebud! Vad är det för skillnad mellan en svart hund och en röd?” Han sade: ”Den svarta hunden är en djävul.”2

1Det vill säga en könsmogen kvinna. Att den bryter bönen betyder att den annullerar den. Hadîthen ”Inget bryter bönen.” är svag, vilket jag har analyserat i ”Tamâm-ul-Minnah”, sid. 306, och andra böcker.

2Muslim, Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah (2/95/1). Se mina böcker ”Tahdhîr-us-Sâdjid min Ittikhâdh-il-Qubûr al-Masâdjid” och ”Ahkâm-ul-Djanâ’iz wa Bid´auha”.