9. Pärlor om Ibn Mandah

13 – Ibn Mandah (d. 395) Kull 13

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Imâm, Hâfidh, resenär, sin tids Muhaddith Abû ´Abdillâh Muhammad bin Shaykh Abî Ya´qûb Ishâq bin Hâfidh Abî ´Abdillâh Muhammad bin Abî Zakariyyâ Yahyâ bin Mandah som heter Ibrâhîm bin al-Walîd bin Sandah bin Battah bin Istindâr bin Djihâr Bakht. Det sägs att Istindâr hette Fayrazân. Det var han som konverterade till islam när följeslagarna erövrade Asbahan. Innan det var han elddyrkare.

Mandah återberättade ett fåtal hadîther. Han dog under al-Mu´tasims kalifat. Både hans son Yahyâ och barnbarn återberättade hadîther. Han var en Hâfidh. Han dog 301.

Ibn Mandah hade 1700 lärare som han hörde hadîther ifrån och studerade under.

al-Bâtriqânî sade:

”Abû ´Abdillâh, imamernas imam i Hadîth, berättade för oss. Må Allâh vara nöjd med honom.”

al-Hâkim sade:

”Vi träffades i Bukhârâ 361. Han hade helt klart stigit i kunskap. Därefter besökte han oss i Naysâbûr 375 när han var på väg till sitt hemland.”

Hâfidh Abû ´Alî sade:

”Släkten Mandah har alltid hört till Hadîth-lärans Huffâdh.”

Abû ´Alî sade:

”När Ibn Mandah kom på tal hos Abû Nu´aym sade han: ”Ett berg.”

Flera har berättat att Abû Ishâq bin Hamzah sade:

”Jag har inte sett någon som Abû ´Abdillâh bin Mandah.”

Abû Dja´far al-Mustaghfirî sade:

”Jag har inte sett någon ha ett minne som Abû ´Abdillâh bin Mandah.”

Hâfidh Ahmad bin Dja´far sade:

”Jag har skrivit ned hadîther från mer än 1000 lärare; ingen hade bättre minne än Ibn Mandah.”

Abû Ismâ´îl al-Ansârî sade:

”Abû ´Abdillâh bin Mandah är sin tids herre.”

al-Bâtriqânî sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh bin Mandah säga: ”Jag har rest från öster till väster två gånger.”

Ibn Mandah dog i Salkh i Dhul-Qa´dah 395.