9. När reste profeten med sin farbror till Levanten?

Fråga 9: När reste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sin farbror till Levanten?

Svar: Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var tolv år gammal. Samma år såg munken Bahîrâ honom och tecken som tydde på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall varpå han befallde hans farbror att skicka hem honom.