9. Månadscykelns relation till Tawâf-ul-Wadâ´

4 – Kvinnan med månadscykeln behöver inte göra Tawâf-ul-Wadâ´. Om kvinnan är klar med vallfärdens och ´Umrahs ritualer och sedan får sin månadsblödning innan hon beger sig hemåt, så kan hon åka iväg utan att göra Tawâf-ul-Wadâ´. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Människorna blev beordrade att låta Tawâf runt Huset vara det sista de gör. Det var bara den menstruerande kvinnan som slapp.”1

Det är inte rekommenderat för den menstruerande kvinnan att stå vid den Heliga moskéns port i samband med avgången och tillbe. Något sådant har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dyrkan är ju baserad på bevis. Faktum är att motsatsen har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade fått sin månadscykel efter Tawâf-ul-Ifâdhah sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne:

”Låt henne bege sig.”2

Han befallde inte henne att gå till moskéns port. Om det hade varit föreskrivet hade han klargjort det.

Beträffande Tawâf till vallfärden och ´Umrah, så måste hon göra den när hon blir ren.

1al-Bukhârî (1755) och Muslim (1328).

2al-Bukhârî (1762) och Muslim (1211).