9. Kunde inte Muhammad historia?

Smith sade till mig: ”Är du muslim?” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Muhammad kunde inte historia.” Jag sade: ”Hur vet du det?” Han svarade: ”Han sade i Qur’ânen:

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا

”Du Hârûns syster! Din fader var inte en dålig människa och din moder var inte en lösaktig slampa!”1

Jag sade: ”När det kommer till kunskap om nasaréernas list och fientlighet mot islam, så motsvarar du inte George Sale2 som var den förste som översatte den givmilda Qur’ânen till engelska. Han skrev i sin kommentar till den versen:

”Våra kristna trosfränders invändning mot den här versen håller inte. Ingen av de muslimska lärda har sagt att denne Hârûn är Mûsâs broder så att det skall sägas att det fanns ett stort tidsmässigt gap mellan Mûsâ och hans broder Hârûn och ´Îsâ och hans moder.”

Han sade: ”Ahmad Khân, grundaren till AMU3, godkänner invändningen.” Jag sade: ”Jag varken erkänner Ahmad Khân eller vet vem han är. Jag säger bara vad en av era förfäder i islamhatet har sagt. Du har inget att säga.”

119:28