9. Karrâmiyyahs syn på tron

Somliga Murdji’ah menar att tron utgörs enbart av tal. Den ideologin har Karrâmiyyah. Enligt dem är hycklaren troende eftersom han uttalar trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Deras dogm går dock tvärtemot Qur’ânen. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

”När hycklarna kommer till dig säger de: ”Vi vittnar att du är Allâhs sändebud!” Men Allah vet att du är Hans sändebud, och Allâh vittnar att hycklarna ljuger.”1

Det finns fler verser som fördömer hycklarna och avslöjar deras tillstånd och klargör deras otro. Likaså har Allâh sagt att de skall hamna längst ned i helvetets eld.

Vissa säger att den här sekten anser att hycklarna skall inträda paradiset eftersom de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Shaykh-ul-Islâm har dock varit rättvis mot dem och klargjort att även om de anser att hycklarna är troende så anser de ändå att de skall hamna i helvetet2. Problemet ligger emellertid i deras vidriga definition av tron, nämligen att den består enbart av tal. De raserar hjärtats tro och handlingar, de demolerar kroppsdelarnas handlingar. De håller fast vid den osunda läran att tron består endast av tal. De är alltså också extrema Murdji’ah. Deras dogm är osund och lockar till synder.

163:1

2Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (7/475-476).