9. Innovationer i Muzdalifah

95 – Avgång från ´Arafah till Muzdalifah i rask takt.

96 – Bad inför övernattningen i Muzdalifah.

97 – Vallfärdaren går av riddjuret och går istället in i Muzdalifah utav respekt för Haram.

98 – Frasen i samband med inträdet i Muzdalifah:

”Allâh! Detta är Muzdalifah där Du har enat olika språk. Vi ber Dig om primitiva tjänster.”

Den nämns i ”al-Ihyâ’”.

99 – Vallfärdaren skjuter upp på Maghrib för att sysselsätta sig med stenplockning.

100 – Vallfärdaren ber Maghribs frivilliga bön mellan Maghrib och ´Ishâ’ eller slår ihop dem med ´Ishâ’s frivilliga böner och Witr efter de obligatoriska bönerna. Detta sade al-Ghazâlî.

101 – Myckna brasor natten till Nahr­-dagen och på Den helgade symbolen i Muzdalifah.

102 – Vallfärdaren spenderar natten i vaket tillstånd.

103 – Vistelse i Muzdalifah utan övernattning.

104 – Frasen i samband med ankomsten till Den helgade symbolen:

”Allâh! Vid rätten av Den helgade symbolen, Det heliga huset, den heliga månaden, hörnan och platsen! Hälsa till Muhammads själ från oss. Du som besitter majestät och härlighet; för in oss i Fredens boning.”1

105 – al-Bâdjûrîs utsago (318):

”I Muzdalifah är det Sunnah att samla sju stenar som skall kastas på Nahr-dagen. De övriga stenarna tas från Muhassir-dalen.”

1 Denna bön är inte bara innovativ utan den också motstrider Sunnah då den består av Tawassul till Allâh via Den helgade symbolens och Det heliga husets rätt. Tawassul till Honom (ta´âlâ) skall däremot göras via Hans namn och egenskaper. Hanafiyyah har sagt att det är föraktfullt att säga:

”Allâh! Vid rätten av Den helgade symbolen, Det heliga huset…”

Detta nämns bland annat i Ibn ´Âbidîns kommentarer. Se vår bok ”at-Tawassul; Anwâ´uh wa Ahkâmuh”.