9. Ingen kan föreställa sig Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

7 – Föreställningen kan inte nå Honom, förståelsen kan inte omfatta Honom.

FÖRKLARING

Oavsett hur skapelserna försöker föreställa sig sin Skapare och Bildare, så kan de inte veta Hans essens, namns och egenskapers realia. Han (rahimahullâh) sade:

… förståelsen kan inte omfatta Honom.”

Ty Allâh (´azza wa djall) sade:

لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

Blickarna omfattar Honom inte, men Han omfattar blickarna. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt.”1

Inga av Hans skapelser omfattar Honom. Han omfattar emellertid alla Sina skapelser i himlarna och på jorden. Ingenting i himlarna eller på jorden undkommer Hans kunskap. Han (subhânah) vet allting. Han befallde pennan att skriva ned allt i en klar bok, Den bevarade tavlan vill säga.

16:103