9. Ikhwânî-tankarna och skorna utanför rummet, tack!

Dr. ´Abdul-´Azîz Kâmil1 sade:

”De diskuterade med Mahmûd Shâkir om al-Ikhwân. Han ansåg att de flesta av dem var ytliga som spontant hade dykt upp, fanatiker som inte gick efter bevis samt att de snabbt ville uppnå resultat utan stabilitet. Atomsfären blev allt spändare och han började få avsmak från vissa av deras ageranden och al-Ikhwâns tidigare ageranden. Debatterna blev allt häftigare och temperaturen allt högre.

Å ena sidan märkte de hur han inte respekterade deras ledning eller möda och hur han ansåg att deras metodik var fel. Å andra sidan märkte han hur det fanns fanatism och trångsynthet i dem och hur snabbt de kunde döma folk ehuru det handlade om Takfîr och förklara liv lovliga att släckas. En dag blev han riktigt arg och de blev illa till mods. Han brast ut i ilska:

”Den som vill lära sig av mig och diskutera med mig skall lämna det han har i sitt huvud och skorna utanför mitt hus.”2

1Han var en av al-Ikhwâns ledare.

2´Alî ´Ashmâwî sade:

”Mahmûd Shâkir brukade säga till dem: ”Innan ni går in i det här rummet får ni ta ut era tankar ur huvudet och ta av era skor utanför dörren.” (at-Târîkh as-Sirrî li Djamâ´at-il-Ikhwân al-Muslimîn, sid. 244)

Han brukade ofta säga:

”Ta ut Hasan al-Bannâs tankar som ni har fått från honom ur era huvuden och ta av er skorna utanför rummet.”