9. Hadîth ”Vi var ute och reste med Ibn ´Umar..”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (46)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/126)

46 – Mudjâhid sade:

”Vi var ute och reste med Ibn ´Umar. När han hade kommit fram till en plats avvek han från den varpå han fick frågan: ”Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra så varför jag gjorde samma sak.”1

Rapporterad av Ahmad och al-Bazzâr med en bra berättarkedja.

1Autentisk.