9. Hadîth ”Varje handling har en åtrå och varje åtrå har en stagnering…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (57)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/131)

57 – Också Ibn Hibbân rapporterade den i sin ”as-Sahîh” via Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje handling har en åtrå och varje åtrå har en stagnering. Om dess utövare handlar rätt och måttligt, ska ni ha förhoppningar om honom. Och om han blir föremål för uppmärksamhet, ska ni inte räkna med honom.”1

En ungdoms åtrå ligger i hans begynnelse och beslutsamhet.

1Autentisk.