9. Hadîth ”Idag tog de icke-fastande belöningen…”

1061 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi var på en resa med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa fastade till skillnad från andra. En varm dag slog vi läger. De av oss som skuggades mest var tyginnehavarna. Vissa brukade sina händer för att skydda sig mot solen. De fastande föll ihop medan de icke-fastande byggde kojor och vattnade riddjuren. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Idag tog de icke-fastande belöningen.”1

Rapporterad av Muslim2.

1Autentisk.

2Likaså al-Bukhârî, an-Nasâ’î och andra.