9. Hadîth ”Håll dig till fastan…”

986 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag sade: ”Allâhs sändebud! Befall mig en handling.” Han sade: ”Håll dig till fastan. Den saknar motstycke.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Befall mig en handling.” Han sade: ”Håll dig till fastan. Den saknar motstycke.”1

Rapporterad av an-Nasâ’î och Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh”, med och utan repetition. Hos al-Hâkim (som han också autentiserade) och an-Nasâ’î står det:

Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Ge mig en order som Allâh gagnar mig med.” Han sade: ”Håll dig till fastan. Den saknar motsvarighet.”2

I Ibn Hibbâns ”as-Sahîh” står det:

Jag sade: ”Allâhs sändebud! Led mig till en handling som jag går in i paradiset med.” Han sade: ”Håll dig till fastan. Den saknar motsvarighet.”

Den enda gången det rykte hemma hos Abû Umâmah på dagtid var när han gästades.3

1Autentisk.

2Autentisk.

3Autentisk.