9. Hadîth ”En man som ledde folket i bön spottade mot Qiblah…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (288)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/235)

288 – En av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare vid namn Abû Sahlah as-Sâ’ib bin Khallâd berättade:

”En man som ledde folket i bön spottade mot Qiblah medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg på. Efter att han var klar med bönen, sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den här ska inte leda er i bön.” När han återigen skulle leda dem i bön, hindrade de honom och berättade för honom vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt. Därefter blev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättad om det varpå han sade: ”Ja.” Jag har för mig att han också sade: ”Du har besvärat Allâh och Hans sändebud.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk via andra.