9. Hadîth ”Denna månad har kommit till er…”

1000 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när Ramadhân hade infallit:

”Denna månad har kommit till er. Däri finns en natt som är bättre än tusen månader. Den som berövas den berövas allt gott. Endast den berövade berövas dess godhet.”1

Rapporterad av Ibn Mâdjah med en god – om Allâh vill – berättarkedja.

1God och autentisk.