9. Hadîth ”Den som lär folket det goda och glömmer sig…”

131 – Djundub bin ´Abdillâh al-Azdî (radhiya Allâhu ´anh), profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lär folket det goda och glömmer sig själv är som ett ljus; det lyser upp folket och bränner sig självt.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” med en – om Allâh vill – god berättarkedja.

1God och autentisk.