9. Hadîth ”Be, betala allmosa…”

476 – Samurah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Be, betala allmosa, vallfärda, utför ´Umrah och följ den raka vägen så kommer det att gå bra för er.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i alla tre verk. Hans berättarkedja är – om Allâh vill – bra.

1Autentisk via andra.