9. Framför dem ordagrant

28 – Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade:

Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: Framför dem ordagrant.”

29 – En av Madînahs lärda sade:

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vet saker som Han har lärt Sina slavar. Och Han vet saker som Han inte har lärt Sina slavar. Den som eftersträvar det som Han inte har lärt Sina slavar kommer bara att hamna allt längre bort från Honom. Till det hör ödet.”

30 – Sa´îd bin Djubayr sade:

Det människorna från Badr inte visste är ingen kunskap.”

31 – Abû ´Umar sade:

Det som återberättas autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) är kunskap och utgör dyrkan. Allt innoverat efteråt som saknar grund hos dem är innovation och villfarelse. Det som rapporteras från dem om Allâhs namn och egenskaper skall accepteras. Så som de inte debatterade om dem, skall ingen annan heller göra det.”

32 – Abû Bakr al-Khallâl sade: al-Marrûdhî underrättade oss:

Jag frågade Abû ´Abdillâh om egenskapsrelaterade hadîther. Han svarade: ”Vi framför dem ordagrant.”

33 – Han sade: ´Alî bin ´Îsâ underrättade mig att Hanbal berättade för dem att han sade:

Jag frågade Abû ´Abdillâh om hadîther som:

Varje natt stiger Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen.”

Ni kommer att se er Herre med ögonen liksom ni ser fullmånen och solen en molnfri dag.”

Till dess att Han placerar Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

Abû ´Abdillâh sade: ”Vi betror och bekräftar dem utan föreställning eller innebörd. Vi avfärdar ingenting av det. Vi vet att allt som rapporteras autentiskt från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är sant. Vi avfärdar inte Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Allâh (ta´âlâ) skall inte beskrivas med mer än det Han själv har beskrivit Sig med eller det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan begränsning eller slut:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Beskrivarna kan inte uppnå Hans egenskaper. Vi överskrider inte Qur’ânen och hadîtherna. Vi säger det Han sade, beskriver Honom såsom Han beskrev Sig själv och överskrider inte det. Vi tror på allt i Qur’ânen; det klara och det oklara i den. Vi avfärdar inga av Hans egenskaper på grund av förtal.”

142:11