9. Första förklaringen till Kitâb-ut-Tawhîd

Allâh har gagnat människor med denna bok. Studenter har memorerat den, lärda har förklarat och klargjort den. Den första förklaringen skrevs av författarens sonson Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh. Förklaringen heter ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”. Trots att den är allomfattande, dog författaren (rahimahullâh) innan han slutförde den.

Därefter kom ett annat barnbarn till Shaykhen som både kortfattade och slutförde den första förklaringen. Han hette Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Hasan och boken heter ”Fath-ul-Madjîd”.

Med tiden har även den förklaringen förkortats av bland andra:

1 – Shaykh Hamad bin ´Atîq. Boken heter ”Ibtâl-ut-Tandîd”.

2 – Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Qâsims kommentarer.

3 – Sulaymân bin Hamdân.

Det finns även andra förklaringar till boken, såväl äldre som nyare. Också universitetsarbeten har gjorts kring boken. Vi ber Allâh låta boken gagna de kommande generationerna såsom de tidigare har gagnats av den.