9. Förklaring till hadîth ”Den som tvättar sig och badar en fredag…”

691 – at-Tabarânî rapporterade den i ”al-Mu´djam al-Awsat” via Ibn ´Abbâs (rahimahullâh). al-Khattâbî sade:

”De lärda är oense om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Den som tvättar sig och badar en fredag, beger sig i god tid och är tidig…”1

Vissa menar att de syftar på en poängtering och att det inte finns någon skillnad mellan orden. Deras argument är att hans ord ”går och åker inte” betyder en och samma sak. Den åsikten valde al-Athram, Ahmads kollega.

Andra säger att ”tvättar sig” är specifikt för huvudet. Araberna brukade ha långt hår, vilket var mödosamt att tvätta. Således underströks huvudet. Den åsikten valde Makhûl. I så fall betyder ”badar” tvättar resten av kroppen.

Somliga antar att ”tvättar sig” innebär samlag med hustrun innan utgången till fredagsbönen så att han kan behärska sig bättre och sänka blicken enklare.

En del hävdar att ”beger sig i god tid” betyder att han hinner med inledningen av predikan, medan ”är tidig” står för ankomst i tid. Ibn-ul-Anbârî sade:

”Frasen ”beger sig i god tid” betyder att han skänker välgörenhet innan han går ut.”

Hans tolkning är baserad på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Påskynda välgörenheten; prövningar överskrider inte den.””23

Abû Bakr bin Khuzaymah sade:

”Den som läser hadîthen med gemination (غسّل و اغتسل) säger att den syftar på den som har samlag med sin hustru eller slavinna, påbjuder dem att bada och badar. Den som läser hadîthen utan gemination (غسل و اغتسل) säger att den syftar på den som tvättar håret och resten av kroppen, vilket Tâwûs rapporterade från Ibn ´Abbâs.”4

1Autentisk via andra.

2Denna berättarkedja är mycket svag, vilket klargörs i ”Mishkât-ul-Masâbih” (1887).

3Ma´âlim-us-Sunan (1/213-214).

4as-Sahîh (3/129).