9. För att en handling ska vara godkänd

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 13-14

Rättelsen bevisas bland annat i Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Säg: ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

”Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte beskyddare i Hans ställe. – Men det är sällan ni ägnar någon eftertanke!”2

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

”Följ det som din Herre har uppenbarat för dig – det finns ingen sann gud utom Han – och vänd dig ifrån avgudadyrkarna.”3

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”4

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”5

I en annan formulering heter det:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”6

Hâfidh Ibn Radjab (rahimahullâh) sade:

Denna hadith utgör en väldig grund i islam och fungerar som en våg vari uppenbara handlingar vägs. På samma sätt fungerar hadithen om avsikterna som en våg vari dolda handlingar vägs. Såsom en handling som inte görs för Allâhs sak är värdelös, är även en handling som inte stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak avvisad. Varje religiös nyhet som saknar tillstånd från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har ingenting med religionen att göra. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”… vår sak…” åsyftar att alla handlares handlingar måste stämma överens med föreskriften. Det är föreskriftens domar som ska döma dem sett till påbud och förbud. Den handling som stämmer överens med föreskriftens domar är godkänd, och den handling som inte är det är avvisad.”7

16:153

27:3

36:106

43:31

5Muslim (1718).

6al-Bukhârî (2697).

7Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikâm (1/176-177).