9. Ett fjärde exempel på hur Râfidhah påstår att följeslagarna förvrängde Qur’ânen

al-Qumî (2/295) sade när han nämnde sin berättarkedja fram till en okänd man:

”Abû Bâsir berättade att han läste för Abû ´Abdillâh:

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ

”Detta är Vår bok som säger [den fulla] sanningen om er.”1

Då sade han: ”Boken säger inte och skall intet säga. Det är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som talar utmed boken. Allâh (ta´âlâ) sade:

هَذَا بكتابنا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ

Han här uttalar Vår bok som säger [den fulla] sanningen om er.”

Jag sade: ”Vi läser den inte så.” Han sade: ”Jag svär vid Allâh att det var så Djibrîl uppenbarade det för Muhammad, men det är en av förvrängningarna i Allâhs skrift.””

Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna lögn och förvrängning.

Detta är en av verserna vari Allâh berättar om vad som kommer att hända de otrogna på Domedagen när de bekräftar sina handlingar och fördöms och förkastas för dem och upplever alla dess fasor. Den i versen omtalade boken är boken som innehåller alla handlingar. Det handlar alltså inte om Qur’ânen, era förvrängande lögnare! Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ  وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Allâhs är herraväldet över himlarna och jorden, och den Dag då den Yttersta stunden närmar sig skall de som ville dra sanningen [i Våra budskap] i tvivelsmål vara förlorade. Och den Dagen skall du få se alla samfund ligga på knä [inför Domaren] och varje samfund kallas fram till sin bok: ”I dag skall ni få lönen för era handlingar. Detta är Vår bok som säger [den fulla] sanningen om er; allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”2

På Domedagen kommer varje samfund att kallas till sin bok av handlingar som skrevs ned änglarna. Han underströk det med:

هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ

”Detta är Vår bok som säger [den fulla] sanningen om er.”

Det vill säga tar upp alla era handlingar utan addering eller reducering. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

”Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: ”Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.”3

Betydelsen av Allâhs ord:

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”… allt vad ni gjorde har Vi låtit nedteckna.”

är att Allâh befallde änglarna skriva ned era handlingar som skall vittna mot er. Hänvisa till Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning4.

Se hur denna Bâtinî försökte nollställa dessa versers betydelser som berättar om förlusten, förnedringen och förkastandet som de otrogna råkar ut för på Domedagen för att sedan tillämpa det på sin troslära.

145:29

245:27-29

318:49

412/366.