9. Dyrkan är endast Allâhs rättighet

Den andra frågan är i själva verket ett verkställande av den första frågan, nämligen att du vet att Allâh godtar inte att någon dyrkas istället för Honom. På samma sätt som Han är Skaparen och Försörjaren som ger liv och orsakar död och som har skapat dig och försett dig med gåvor, så godtar Han (subhânah) inte att någon skapelse dyrkas istället för Honom. Ingen sänd profet, nära ängel eller någon annan får dyrkas. Dyrkan är endast Allâhs rättighet. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”1

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Endast Dig tillber vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”2

Avguderiet är den största synden. Många Qur’ân-verser påbjuder att dyrkan ägnas Allâh allena och förbjuder att någonting annat dyrkas. Du skall alltså kombinera dessa två frågor; du skall tro på att Allâh är Skaparen och Försörjaren som ger liv och orsakar död och du skall tro på att Allâh allena har rätt att bli dyrkad med slakt, bön, fasta och annat. Allâh (subhânah) sade:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Er Gud är den Ende; det finns ingen annan sann gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.”3

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Allâh!”4

117:23

21:5

32:163

472:18

[Nästa sida]