09. Den rättfärdiga hustrun skall inte vara otacksam mot sin make

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon inte är otacksam mot dem som skänker gåvor. Med andra ord är hon inte otacksam mot de gåvor som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har gett henne via hennes make. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte tackar människorna tackar inte Allâh.”1

al-Bukhârî rapporterade i ”al-Adab al-Mufrad”2 via Asmâ’ bint Yazîd al-Ansâriyyah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi mig när jag stod med en grupp jämnåriga kvinnor. Han hälsade på oss och sade: ”Jag varnar er för otacksamhet mot dem som skänker gåvor.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vad innebär otacksamhet mot dem som skänker gåvor?” Han svarade: ”Måhända någon av er får sitt giftermål uppskjutet för att sedan få en make av Allâh som hon får barn med. När hon då blir arg en gång blir hon otacksam och säger: ”Jag har aldrig sett något gott hos dig.”

an-Nasâ’î rapporterade i ”as-Sunan al-Kubrâ”3 via ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar inte på kvinnan som inte tackar sin make samtidigt som hon inte kan vara utan honom.”

1Ahmad (7939) och Abû Dâwûd (4811) via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (416).

21048. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (823).

39135. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (289).