9. Den påträngande tiggaren

26 – Muslim rapporterade via Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag är endast en skattmästare. Den som jag ger med nöje kommer att välsignas i det. Och den som jag ger på grund av tiggeri eller ondska är som den som äter utan att bli mätt.”1

27 – Han berättade också att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Besvära inte med efterhängset tiggeri. Jag svär vid Allâh att ingen av er tigger från mig så att jag ger honom motvilligt samtidigt som han också välsignas i det som jag har gett honom.”2

28 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den fattige är inte han som tar emot en eller två matbitar och går eller en eller två dadlar och går. Den fattige är han som är försynt. Läs om ni vill:

لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

”De besvärar inte andra med efterhängset tiggeri.”34

29 – Den efterhängande är den påträngande och tjatige.

30 – Sa´îd bin al-Musayyab ansåg att den som bara vistas i moskén är en efterhängande tiggare. Han sade:

”Den som bara vistas i moskén och tvingar människorna hjälpa honom är i egenskapen av en person som tigger efterhängset. Han skall jobba och tjäna sitt eget levebröd.”

31 – De lärda har delade åsikter om betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

”De besvärar inte andra med efterhängset tiggeri.”56

at-Tabarî, az-Zadjdjâdj och andra sade:

”De betyder att de inte tigger alls.”

De är alltså fullständigt försynta och diskreta. De flesta Qur’ân-tolkarna delar denna åsikt. De är alltså försynta och diskreta och tigger varken efterhängset eller på något annat sätt.

Andra säger att de tigger utan att vara efterhängande. Det är det första man tänker på när man läser versen. Det bevisar hur dåligt det är att tigga efterhängande och påträngande. Ty den som tigger på det viset vill egentligen bara samla på sig mer. Således hatar människorna honom. Hans iver får honom att förbise sin Herre då han är för upptagen med att fråga människorna i stället för den Givmilde som älskar när människorna ber Honom ihärdigt. I stället ber han dem som blir irriterade när han tigger från dem efterhängande. Annars är det tillåtet att tigga vid behov så länge det inte är efterhängande, vilket har angetts tidigare.

32 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Måhända om den rufsige och dammige som dörren inte öppnas till svär vid Allâh att något skall äga rum uppfyller Allâh hans svordom.”7

Hadîthen bevisar ett tiggeriet är tillåtet så länge det inte är efterhängande.

1Muslim (1037), Ahmad (4/99) och at-Tabarânî (19/869).

2Muslim (1038), Ahmad (4/98) och an-Nasâ’î (5/97-98).

32:273

4al-Bukhârî (4539) och Muslim (1039).

52:273

6al-Bukhârî (4539) och Muslim (1039).

7Muslim (16/174).