9. De otrognas handlingar är ogiltiga

Författaren sade:

”Allâh sände honom till ett folk som dyrkade, vallfärdade, betalade allmosor och nämnde Honom mycket.”

Allâh sände Sitt sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ett dyrkande folk. Deras dyrkan var dock ogiltig och bevislös. De betalade allmosor och utförde många goda handlingar. Däremot var deras handlingar helt värdelösa och förgäves eftersom de var otrogna. Ett av villkoren för att komma närmare Allâh (ta´âlâ) är att handlaren är muslim, något dessa människor inte var.