9. De lägger ingen vikt vid sina källor

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 180

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

9 – al-Ikhwân al-Muslimûn lägger ingen vikt vid sina källor. De lyssnar till och läser allting, oavsett vilken dogm talaren och författaren har. Det enda kravet de har är att talaren och författaren är mot makthavaren och att han inte är mot deras grupp. Med andra ord ska han inte vara Salafî, eller som de också kan säga ”Salafî förutom…”. Det vill säga Salafî förutom när det kommer till förhållandet till makthavarna och Ahl-ul-Bid´a. På den punkten är de al-Ikhwân al-Muslimûns bröder.