9. Därför skrevs at-Tadmuriyyah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Taqrîb-ut-Tadmuriyyah, sid. 109

Författaren (rahimahullâh) klargjorde anledningen varför han skrev denna avhandling när han sade:

“Jag har blivit ombedd av en person, som för övrigt måste besvaras, att skriva om det som de har hört mig tala om gällande monotetismen och egenskaperna å ena sidan, och föreskriften och ödet å andra sidan.”

Därefter förklarade han varför det var obligatoriskt att besvara den förfrågan:

För det första är behovet av de båda sakfrågorna mycket stort, och kaos och turbulens råder kring dem. Hjärtat råkar tvivelsutan ut för idéer och åsikter, relaterade till dessa två fundamenter, som måste ackompanjeras med en klarifikation som skiljer vägledning från villfarelse och sanning från osanning.

För det andra är det många som spekulerar i ämnet, ibland med rätt, många andra gånger med orätt, varför många människor förväxlar osanning med sanning. Därav behovet av klarifikation.