9. Bevis för att Allâh är ett väsen

9 – Muhammad bin al-Fadhl bin Muhammad at-Tâ’î berättade för oss: Muhammad bin ´Adî bin Hamdûyah as-Sâbûnî berättade för oss: Abûl-Hasan bin Bashîr berättade för oss: Kâmil al-Muqri’ berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr, från Warrâd, al-Mughîrahs skrivare, från al-Mughîrah (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Sa´d bin ´Ubâdah sade: ”Om jag hade sett en man tillsammans med min hustru skulle jag huggit ihjäl honom med mitt svärd utav svartsjuka.” När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det sade han: ”Förvånas ni över Sa´ds svartsjuka? Jag svär vid Allâh att jag är svartsjukare än han och Allâh är svartsjukare än jag. På grund av Sin svartsjuka har Han förbjudit öppna och dolda oförskämdheter. Det finns inte ett väsen som är svartsjukare än Allâh (´azza w djall). Det finns inte ett väsen som älskar ursäkter som Allâh (´azza wa djall). Således sände Han sändebud för att förkunna glada budskap och varna. Det finns inte ett väsen som älskar att berömmas som Allâh (´azza wa djall).”1

1al-Bukhârî (7417).