9. Bestraffning i graven för spritmissbruk

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Dhamm-ul-Khamr, sid. 20-21

E – Bestraffning i graven för spritmissbruk

På Salafs tid levde en man som drack vin vars lovlighet det finns delade åsikter om. Han stupade som martyr varefter en man drömde om honom iklädd en grön rock. Det sades till honom:

”Vad har din Herre gjort med dig?” Han sade: ”Vad tror du Han gör med martyrer? Han har förlåtit mig och fört in mig i paradiset.” Då han vände sig om såg jag märken av piskrapp på hans rygg. Jag sade: ”Stanna!” Han sade: ”Såg du det?” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Säg till min fader: ”Du olyckliga människa! Det där vinet jag och du brukade dricka! Drick inte det mer. Inte ens jag som dog för Allâhs sak undkom prygling på grund av det.”1

1Ibn Abîd-Dunyâ i ”Dhamm-ul-Muskir”, sid. 82