9. Bättre än frivillig dyrkelse

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 32-33

Vänligen svara ingående, må Allâh belöna er.

FÖRKLARING

Frågeställaren bad författaren (rahimahullâh) ge ett detaljerat svar och inget kortfattat dito. Han uppfyllde hans önskan och gav ett ingående svar så att det blev en stor avhandling.

Därtill bad frågeställaren Allâh belöna författaren för att han klargjorde kunskapen och sanningen för människorna. Helt klart består en sådan handling av den väldigaste belöningen. Den gagnar människorna mer än vad frivilliga böner gör. Att söka kunskap och sedan sprida den bland folk är bättre än sysselsättning med frivillig dyrkelse. Ty kunskap gagnar andra medan frivillig dyrkelse gagnar enkom handlaren. Den person som ber om nätterna och fastar om dagarna gagnar bara sig själv, inte andra, medan han som söker kunskap, undervisar, ger utslag och svarar på frågor gagnar även andra.