9. Barnet ska veta vad profeten kallade till

Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Hanbalî (d. 1206)

Ta´lîm-us-Sibyân at-Tawhîd, sid. 27-29

Dessa Qur’ân-verser bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes för att påbjuda människorna att dyrka Allâh allena och förbjuda dem att dyrka någon annan än Allâh. Det är hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion som han kallade människorna till och kämpade för. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه

”Och kämpa mot dem till dess prövningen upphör och all dyrkan ägnas Allâh.”1

Prövningen är avguderi.

Allâh (ta´âlâ) sände Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han var fyrtio år. I tio år kallade han människorna till att dyrka Allâh allena och låta bli att dyrka någon annan än Allâh. Därefter togs han upp på en himmelsfärd. Uppe i himlen blev han ålagd att be fem gånger om dagen. När Allâh (ta´âlâ) befallde honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det fanns ingen medlare mellan honom och Allâh.

Efter det blev han befalld att flytta. Han flyttade till Madînah. Han blev också påbjuden att kämpa. I nästan tio år kämpade han för Allâhs sak så att människorna konverterade till islam i stora massor.

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fyllt sextiotre år och Allâh (ta´âlâ) fullbordat religionen via honom och låtit honom förkunna Hans budskap, dog han. Må Allâh hylla och freda honom.

18:39