9. Bad mellan två samlag

8 – Bad mellan två samlag

Bad är emellertid bättre än tvagning. Abû Râfi´ berättade:

”En dag hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samlag med alla sina kvinnor varefter han badade hos var och en. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Varför badar du inte bara en gång?” Han sade: ”Detta är renare, finare och purare.”1

1Abû Dâwûd, an-Nasâ’î i ”al-´Ishrah” (1/79), at-Tabarânî (1/96/6) och Abû Nu´aym i ”at-Tibb” (1/12/2) med en god berättarkedja. Den är stark enligt Hâfidh Ibn Hadjar. Jag har behandlat den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (219).