9. Åttonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

8 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh skall ta tag i Sina himlar och jordar med Sina händer och säga: ”Jag är Allâh!” Och Han skall sluta Sina fingrar och sträcka ut dem och säga: ”Jag är Konungen, Jag är den Nåderike!”1

Hadîthen är autentisk.

1Muslim (2149) och Ibn Mâdjah (198).