9. Allâh har förhindrat innovatören att ångra sig

Det är rapporterat i hadîthen från Anas bin Mâlik samt al-Hasan al-Basrî med en utebliven länk direkt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ibn Wadhdhâh berättade att Ayyûb sade:

”Det fanns en man bland oss som hade fel troslära och sedan lämnade den. Jag kom till Muhammad bin Sîrîn och sade: ”Vet du att han har lämnat sin troslära?” Han sade: ”Titta vad han har blivit. Hadîthens sista del är hårdare mot dem än vad dess första del är:

”De tränger ut ur islam för att därefter inte återvända till den.”1

Ahmad bin Hanbal blev frågad om dess innebörd varpå han svarade:

”De vägleds inte till ångern.”

1Muslim (1067).