9. al-Halabî anklagar Salafs metodik för extremism

al-Halabî fortsätter outtröttligt sitt krig mot Salafiyyûn i allmänhet och Rabî´ i synnerhet. Han och hans trosfränder granskar mina böcker som kallar till Salafs metodik, lära och principer. Deras syfte är att förvanska den väldiga metodiken som böckerna består av och locka från dem och deras anhängare. Det vittnar hans realia, principer, metodik och närhet till de vilsna och deras principer om. Till dessa granskningar hör hans sammanfattning ”Tanâqudh-ush-Shaykh Rabî´ al-Madkhalî fî Ta’sîl Mawqifih min al-Mukhâlif wa Kashf bu´dih ´an Rusûkh-il-Mu’assilîn”. Först utgavs den i hans namn, sedan, på grund av en illasinnad agenda, i forumet Kull-us-Salafiyyîns administratörers namn. I och med att han är personen bakom artikeln och dess distribution, så är min diskussion riktad direkt mot honom och ibland även hans sekt.

al-Halabî sade:

”För det första är inte Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs motsägelse begränsad vid en ren kunskapsbaserad plattform. Den sträcker sig utöver det och berör även hans förhållanden till andras plattform. Det ser man på dess förhållande till hans personliga kontakt med mig. Exempel på det är att när Shaykh ´Alî al-Halabî skrev boken ”Manhadj-us-Salaf as-Sâlih” så förkastade och fördömde Shaykh Rabî´ den och fick idioter och barn att angripa den. Ty han kände att boken avvisade de extrema principerna som Shaykh al-Madkhalî har ehuru det är al-Madkhalîs egna ord!”1

1 – Jag har inga andra principer som jag håller fast vid än Salafs principer. Jag lämnar inte dem och lov och pris tillkommer Allâh.

2 – Hans ord anklagar Salafs metodik för extremism. Det råder inga tvivel om att al-Halabî och hans sekt hör till Salafs principers största opponenter och avvisare.

3 – Jag har inte alls låtit idioter angripa dig. Du har bara blivit avvisad av en man som verkligen har kunskap om Salafs principer och vad som annullerar dem och är lärd inom Hadîth och dess principer och har de högsta diplomen som både du och din sekt saknar. Till er falska metodik hör att ni anser att alla som avvisar era falskheter med bevis och belägg är okunniga idioter.

1Sid. 1