9. Ahl-us-Sunnahs tro på Allâhs namn och egenskaper

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Att tro på Allâh innebär bland annat att tro på det som Han har beskrivit Sig själv med i Sin skrift och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. De anser att:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

De avvisar inte det Han har beskrivit Sig själv med och inte heller förvränger de orden från deras platser. De avviker inte från Allâhs namn och budskap. De föreställer sig inte Hans egenskaper och inte heller jämför de dem med skapelsens egenskaper. Ty Han (subhânah) saknar namne och Han saknar motsvarighet och vederlike. Han (subhânahu wa ta´âlâ) jämförs inte med Sin skapelse därför att Han (subhânah) är kunnigare om Sig själv och alla andra och Hans ord och tal är trovärdigare respektive bättre än skapelsens.

FÖRKLARING

Att tro på Allâh innebär bland annat att tro på det som Han har beskrivit Sig själv med och det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Det hör till tron på Allâh och likaså tron på namnen som Han namngett Sig själv med som al-Hakîm, al-´Azîz, ar-Ra’ûf, ar-Rahîm och al-Qadîr. Detsamma gäller de autentiska hadîtherna från Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vari han beskriver Allâh som:

Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i paradiset.”2

Min Herre har aldrig varit så arg som Han är idag och Han kommer inte heller att bli så arg igen.”3

Det vill säga på Domedagen.

Ahl-us-Sunnah har samma förhållande till alla andra Allâhs (djalla wa ´alâ) egenskaper som nämns i Hans mäktiga skrift och den rena Sunnah; de tror på dem samtidigt som de anser att Han saknar namne, motsvarighet och vederlike. Han (subhânah wa ta´âlâ) jämförs inte med Sin skapelse. Han har de sköna namnen och de upphöjda egenskaperna. De jämför inte Hans (djalla wa ´alâ) egenskaper med Hans skapelsers egenskaper. De vet att Hans egenskaper tillkommer Honom och att de inte liknar Hans (subhânahu wa ta´âlâ) skapelsers egenskaper. Han har som sagt ingen namne:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

”Känner du någon som kan kallas Hans namne?4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”5

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet.”6

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bekräftar Allâhs egenskaper och namn på ett sätt som tillkommer Honom (subhânahu wa ta´âlâ). De förnekar inte Hans egenskaper och de förvränger inte Hans ord från deras platser. De tror på allt som står i Qur’ânen och Sunnah på ett sätt som passar Allâh (djalla wa ´alâ) utan förvrängning.

142:11

2al-Bukhârî (2826) och Muslim (1890).

3al-Bukhârî (3340) och Muslim (194).

419:65

5112:4

62:22