89. Värdelös dyrkelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 95

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Samma sak gäller den andra hadîthen och dylikt. Dess betydelse är som sagt att det är obligatoriskt att freda den som visar monoteism och islam tills motsatsen bevisas. Beviset för det är att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Dödade du honom efter att han hade sagt att det inte finns någon sann gud utom Allâh?”

och:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

samtidigt som han också sade om Khawâridj:

”Döda dem var ni är råkar på dem. Råkar jag på dem, ska jag döda dem precis som ´Âd dödades.”1

Detta sade han trots att de tillhörde de största dyrkarna, uttalade trosbekännelsen och lovprisade Allâh. Följeslagarna brukade se ned på sig själva i deras närvaro. Fastän de studerade under självaste följeslagarna, gagnades de varken av trosbekännelsen, mycken dyrkan eller sin påstådda islam när deras avvikelse från föreskriften blev uppenbar.

FÖRKLARING

Den andra hadîthen syftar på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Han (rahimahullâh) klargjorde att betydelsen av hadîthen är att det är obligatoriskt att freda den som visar islam till dess att hans tillstånd klargörs. Han (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Troende! När ni går ut för Allâhs sak, säg inte till den som hälsar er med fredshälsningen, utan att ha förvissat er: ”Du är inte en av de troende.”2

Om vi betvivlar någon, behöver vi förvissa oss. Skulle han däremot endast säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh för att undkomma döden, finns det inget behov av att förvissa sig. Författaren (rahimahullâh) stödde sitt resonemang genom att visa att den man som sade till Usâmah:

Dödade du honom efter att han hade sagt att det inte finns någon sann gud utom Allâh?”

och:

Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

är samme man som befallde krig mot Khawâridj och sade:

”Döda dem var ni är råkar på dem. Råkar jag på dem, ska jag döda dem precis som ´Âd dödades.”

Detta trots att Khawâridj bad, erinrade sig Allâh och läste Qur’ânen. De var följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) studenter. Trots allt omnämnt gagnades de ingalunda av det, ty tron nådde aldrig deras hjärtan. Som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem:

”Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar.”3

1al-Bukhârî (7432) och Muslim (1066).

24:94

3al-Bukhârî (7432) och Muslim (1066).