89. Sunnah ska följas och splittring ska undvikas

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 156-158

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

21 – Vi följer Sunnah och Samlingen och undviker avvikelse, oenighet och splittring.

FÖRKLARING

Vi kallar till Qur’ânen och Sunnah:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Vi kallar hela samfundet till fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah. Vi befaller dem att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och klargör för dem att Allâh förbjöd splittring:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

”DU HAR inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de gjorde.”2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

… och förrätta bönen och följ inte avgudadyrkarna; inte heller dem som har splittrats i sekter, där var grupp gläds åt vad de har.”3

Vi läser dessa verser, är övertygade om dem och anser att samfundet är ålagt att följa och enas om Allâhs rep. Dessutom anser vi det vara otillåtet att samfundet är uppdelat i dessa sjuttiotvå grupper. Den uppdelningen är förbjuden och går emot Qur’ânen och Sunnah. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”4

Vi ska som sagt följa Sunnah och Samlingen och sluta oss till den muslimska samlingen. Vi får inte avvika från islams samling i form av åsikt, dogm eller handling. Inte heller ska vi göra något som orsakar splittring. Dessvärre är det många som hamnar i splittring och kämpar för uppdelning av samfundet. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metod motsätter sig däremot allt sådant. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Vi upplevde den hedniska tiden och ondskan varefter Allâh gav oss den här godheten. Finns det någon ondska efter den här godheten?” Han svarade: ”Ja.” Jag sade: ”Finns det någon godhet efter den där ondskan?” Han sade: ”Ja, och den skall bestå av rök.” Jag frågade: ”Vad är dess rök?” Han svarade: ”Folk som följer en annan väg än min väg. Du kommer att både vara bekant med vad de gör och obekant.” Jag sade: ”Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja, en blind prövning och kallare till helvetets portar. Den som besvarar dem till dem kastar de honom däri.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Beskriv dem för oss.” Han sade: ”De kommer från oss och talar vårt språk.” Jag frågade: ”Vad befaller du mig att göra om jag upplever det?” Han sade: ”Håll dig till muslimernas samling och deras ledare.” Jag sade: ”Och om de varken har samling eller ledare?” Då sade han: ”Avstå alla de grupperna om du så behöver bita tag i en trädrot tills du dör.”5

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som ser något föraktfullt hos sin ledare skall härda med det. Ty den som avviker en tvärhand från samlingen och dör, dör den hedniska tidens död.”6

Akta er för splittring, avvikelse och utelämning av Samlingen. Samlingen är det som följdes av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Lämna aldrig den genom att anamma någon annan dogm, metodik, dyrkelse eller politik. Denna befallning gäller hela samfundet; de lärde, makthavarna och medborgarna. Vi ber Allâh ena samfundet om Qur’ânen och Sunnah. Däri ligger lyckan och äran i de båda liven. Var är de som hungrar efter detta ädla och väldiga mål?

13:103

26:159

330:31-32

4Ahmad (4/287), Abû Dâwûd (4753), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (42). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Mishkâh” (131).

5al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).

6al-Bukhârî (7054).