89. Snart är det din tur att ligga i en grop

Det skall vetas att varken de levandes eller de dödas egentliga struktur ligger i det ytliga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh tittar sannerligen inte på ert utseende eller på era kläder. Han tittar på era hjärtan.”

Det är hjärtats struktur som är den nyttiga strukturen. Detsamma gäller den döde i graven. Det handlar inte om att försköna graven och jorden. Den sanna strukturen ligger i att skänka välgörenhet och göra goda handlingar för den döde i graven. Vet man inte att varje grav som är förskönad på utsidan är mörk och trång på insidan? Däri har man kastat släktingen man älskar mest och låtit honom ligga där ensam och obekant utan kudde eller underlag. På sig har han jorden och han bemöts av fukten. Han har lämnat sitt jordiska liv bakom sig och kastat bort allt som han höll i handen. Hans älskling har lämnat honom. Hans nära har övergett honom. Broder! Allt detta som jag nämner för dig tar död på lustarna. Det är viktigare att strukturera det inre än det yttre, nämligen den nyttiga strukturen på Domedagen. Om du funderar riktigt noga inser du att snart är det din tur att bege dig dithän han begav sig. Under tiden som tjänaren leker och försummar sin dödsdag överraskas han av döden. Hans ridåer avtäcks. Hans ljus slocknar. Hans spår försvinner. Döden har tagit ut honom ur hans ståtliga slott och fina hem och fört in honom i en grop liksom hans broders grop, sons grop eller någon annans grop. Groparna är trånga och mörka. De är fulla av skräck och fasa. Graven är antingen en av paradisets trädgårdar eller också en grop av eld – må Allâh skydda oss från den.

Vissa asketer blev frågade om den bästa tillrättavisningen. Han sade:

”Att titta på gravarna.”

Om det är en tillrättavisning att titta på gravarna som är den första stationen på vägen till Domedagen och en lärdom för jordens folk skall de inte förskönas eller pyntas. Inte heller skall man göra det de flesta rika gör bland makthavare, affärsmän och andra när de låter sina gravar malmbeläggas, prydas med tält, mattor, madrasser och annat som de ligger på medan deras bröder ligger under jorden i trånga och mörka gropar. Vilken lärdom har dessa dragit av deras död? Det är en försummelse. Vi ber Allâh skona oss det.