89. Så utses en ledare i islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 218-221

Fråga 89: Är trohetseden obligatorisk eller rekommenderad? Vilken relation har trohetseden till gemenskap, gehör och lydnad?

Svar: Den person som utses till muslimernas ledare enligt Qur’ânen och Sunnah måste lovas en trohetsed om gehör och lydnad. De som lovar honom denna trohetsed är inflytelserika män av lärde och ledare. Resten av medborgarna är underordnade denna trohetsed. De måste lyda ledaren utifrån dessa mäns trohetsed. Med andra ord är det inte meningen att varje medborgare lovar en personlig trohetsed. Muslimernas gemenskap är ju en; ledarna och de lärde för talan för alla andra. Såhär var Salafs praxis. Såhär lovades Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) och alla andra muslimska ledare trohetseden.

Trohetseden i islam utropas inte på kaotiska vis i form av val. Sådana val hålls i otrogna länder, och i arabiska länder som tar efter dem, och är byggda på kompromisser och andra lögner. Inte sällan slutar dessa val med blodbad. Trohetseden i islam medför enighet och harmoni, säkerhet och trygghet, utan budgivning och kaotisk rivalitet som bara kostar besvär, möda, blodbad och annat.