89. Kvinnans kläder i kalla länder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 153

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Därtill gäller detta inte bara täckelse. Om en kvinna tar på sig byxor (سراويل) eller vida och solida läderstrumpor och sedan täcker dem med ytterplagg så att hennes fötters former inte syns, är syftet uppfyllt. Det är männens läderstrumpor som är tunna såtillvida att deras fötters former syns. Detsamma gäller den kvinna som iklär sig kåpa och päls vid behov mot kyla; hon ska inte förbjudas från det. Om någon då säger att kvinnor förr i världen inte brukade vara klädda i päls, är svaret att pälsen är relaterad till behov. Kalla länder fordrar tjocka och varma kläder ehuru de inte behövs i varma länder.”1

1al-Kawâkib (93/132-134) av Ibn ´Urwah al-Hanbalî.